Copyright © 2017 Con7Bouw B.V., alle rechten voorbehouden. DISCLAIMER

Wanneer u ervoor kiest zelf assessments uit te willen voeren, dan is dit alleen effectief wanneer u voldoende praktische kennis en vaardigheden opdoet om recht te doen aan uw kandidaten en uzelf als professional.  


Wij verzorgen trainingen in het juiste gebruik van assessments voor HRM personeel binnen de eigen organisatie of als u bijvoorbeeld een loopbaan professional bent.


Deelnemers aan de onderstaande trainingen ontvangen na het succesvol afronden ervan het certificaat van bekwaamheid. Aan het certificaat zit een één jaarlijkse intervisie bijeenkomst verbonden die plaats kan vinden binnen uw organisatie, of die op ons kantoor te Utrecht wordt gefaciliteerd.  


Duur:     5 dagdelen.

Inhoud: Wetenschappelijke achtergronden R.D.A. Model. Vaardigheden opdoen met de interpretatie van de uitkomsten, het samenstellen van vergelijkingsprofielen, samenstellen van de (eind) rapportage, voeren van het adviesgesprek en systeemhandelingen.   


Duur:      + 1 dagdeel.

Inhoud:   R.D.A. Basistraining + (en/of) functiegebouw + (en/of) conflictanalyse + (en/of) strategiewijzer.

  

Duur:      + 2 dagdelen.

Inhoud: R.D.A. Basistraining + toepassingsgebieden Kennis- en vaardighedentesten bouw en infra + systeemhandelingen.   


Regelmatig wordt ons gevraagd workshops te organiseren voor uiteenlopende doeleinden. Dit kunnen trajecten zijn voor bijvoorbeeld jong- en aanstaande leidinggevenden, het versterken van teamcohesie of ten behoeve van management bijeenkomsten. Het samenstellen van de workshop is altijd maatwerk en sterk afhankelijk van uw vraag. Voor ons zijn zelfinzicht, inzicht in de uitgangspunten en vervolgens met ‘de laarzen aan de modder in’, enkele belangrijke pijlers om de uitkomsten van de workshops ook bruikbaar te laten zijn voor de korte- en middellange termijn.


Wilt u meer weten over de trainingen en workshops, stel dan uw vraag HIER. Wij informeren u graag verder!

TRAININGEN, CERTIFICEREN EN WORKSHOPS